استارتر کیت | Starter Kit

با استفاده از این ابزار و با کمک برد های پیشرفته و جدید آردوینو شما می توانید هر نوع سخت افزاری را بسازید و با ترکیب علوم الکترونیک و برنامه نویسی و کنترل دنیای واقعی و تجهیرات این کیت، دستگاه های هوشمند و کاربردی جدیدی را وارد زندگی خود کنید. این کیت یک ابزار عالی برای یادگیری آردوینو   میباشد. با بردها و قطعاتی که در این کیت موجود میباشد میتوان 15 پروژه الکترونیکی مرسوم و مفید را مرحله به مرحله با استفاده از دستورالعمل های مربوط به آن پیاده سازی کرد. با یادگیری پروژه ها و ترکیب آن‌ها با یکدیگر شما خواهید توانست پروژه های جدیدی ایجاد کنید.