نظر مادر پرهام غیاثی

نظر والدین درباره پل استار محیط شاد و دوستانه که با بهترین امکانات آموزشی روز دنیا فرصت کارگروهی، تقویت اعتما بنفس و شکوفایی استعداد را برای فرزندانمان فراهم می آورد.