تین کن ربات | Tin can robot

این ربات که در دنیا به ربات قوطی شکل نیز معروف است یک کیت بسیار جالب، هیجان انگیز و آموزشی برای کودکان خواهد بود. برای آموزش در دوره پیش شتابدهی باید از پروژه های سبک تر شروع کرد تا کودکان با سن پایین خسته نشوند و همچنین جنس ابزار استفاده شده باید بدون ایجاد حساسیت در کودکان باشد و فاقد قطعاتی باشد که موجب آسیب دیدگی کودکان در این سن شود . تین کن ربات در کنار کیفیت و استاندارد های لازم کمک میکند تا کودکان در ترم پیش شتابدهی پل استار اولین ربات ساختنی را با دستان خود و بصورت گروهی و به کمک منتورها ساخته و از این تجربه ی زیبا لذت ببرند.