اسکرچ ؛ زبان برنامه نویسی تصویر

اسکرچ برای کودکان بالای ۸ سال بوده و به دلیل سادگی و یادگیری سریع مناسب افرادی است که میخواهند با برنامه نویسی آشنا شوند.