اموزش برنامه نویسی کودک نوجوان

برنامه نویسی یا جنگ با ارورها ( Error ) ؛ خطاهای برنامه نویسی از زمان آغاز کدنویسی وجود داشته است. نوجوانان سخت کوش پل استار برای به پایان رساندن پروژه خود ، در تلاشند تا ایده خود را به اجرا درآورند و همچنان به جنگ با Errorها می شتابند. ارتقای روحیه جنگجویی ، تلاش و مبارزه با مشکلات و بسیاری دیگر از عوامل موفقیت و رسیدن به موقعیت شغلی مناسب