اموزش کار گروهی team work

اموزش Work Team ( مهارت کار گروهی و کار تیمی ) ؛ آموزش و یادگیری تکنیک های مهارت های ارتباطی و همکاری با دیگران یکی از ضروریات مهم در زندگی هر کودکی محسوب می شود. کودکان و نوجوانان با تشکیل دادن تیم، می توانند با همکاری یکدیگر به دنبال هدفی مشترک تلاش نمایند. کارتیمی باعث ارتقای توانایی ها و مهارت های فرزندان می شود‌.