حضور جناب آقای عاقل منش عضو محترم شورای شهر رشت در سومین استندآپ مربی پل استار

بخشی از صحبت های جناب آقای عاقل منش عضو محترم شورای شهر رشت در سومین رویداد استندآپ مربی پل استار: چنین برنامه هایی موجب تقویت اعتماد به نفس نوجوانان می شود، چرا که خیلی از کودکان و نوجوانان به دلیل منزوی بودن در حضور در مجامع عمومی توانایی بروز دادن استعداد های خود را ندارند و موسسه پل استار توانسته با تیم بسیار وسیع خود این اعتماد به نفس را به کودکان و نوجوانان انتقال دهد.