راه شکوفایی خلاقیت کودکان

برای این که فرزندانی توانمند و خلاق در دنیای امروز داشته باشیم، فرزندانی که با وجود فضای مجازی و انواع رسانه ها و بازی ها، بتوانند آگاهانه دست به بهترین انتخاب بزنند تا برای رشدشان مطلوب تر باشد؛پس والدین به این نکات توجه نمایند