عامل موفقیت کودکان و نوجوانان تعریف یونسکو از سواد

سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد یا یونسکو (UNESCO)، یکی از سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است و با سواد بودن افراد را فقط سواد نوشتاری نمیداند . والدین باید آگاه باشند تا در آموختن و شناساندن  این ۶ سواد  مهم  به فرزندان خود کمک کنند و پل استار  نیز در این راه  گام برداشته تا به کمک هم بتوانیم فرزندانی با سواد داشته باشیم .

۱ سواد عاطفی (هوش عاطفی )

۲ سواد ارتباطی (مهارت سخنوری)

۳ سواد مالی (هوش مالی)

۴ سواد رسانه (هوش دیجیتال)

۵سواد آموزش و پرورش (تربیت فرزندان به نحو احسنت)

۶ سواد رایانه (برنامه نویسی)