وقت گذرانی ارزشمند

ضرب المثل ایرانی : از هر دستی بدی از همون دست پس میگیری ( You reap what you sow ) رفتار فردای فرزند شما،بازتاب رفتار امروز شماست پدر و مادر عزیز