چقدر روحیه ی مطالبه گری را به فرزندانمان اموخته ایم؟

✔ دوست عزیز، شما چه نظری دارید؟ ✔چقدر کودکان ما برای دفاع از حق و حقوق شخصی خود آماده هستن؟ ✔به نظر شما مدرسه چه مقدار تونسته این رو بهشون آموزش بده؟ ✔آیا قدرت گفتمان میتونه تو موفقیتشون موثر باشه؟ ✔چقدر قدرت نه گفتن به دیگران رو پیدا میکنن؟ ✔چه میزان میتونه توی روابطشون تاثیربذاره؟ گفتمان فرزند، کلیدهای طلایی حل مشکلات و چالش های او خواهد بود‌