۱۲ دی ماه ، سالروز شهر رشت

۱۲ دی ماه ، سالروز انتخاب شهر رشت به عنوان مرکز استان گیلان در زمان صفویان می باشد. اولین رویداد ها در رشت به شرح زیر است.